Visst är det intressant att vara politiker. | Sverigedemokraterna i Ystad

Visst är det intressant att vara politiker.

Hej alla glada!
 
Jag har idag haft kommunstyrelsen, många tunga och knepiga ärenden var det denna dag. Vi fick t.o.m. avsluta  när det var två ärenden kvar för att dagen tog slut. Många ajouneringar togs det till en del för mina tankar och inlägg som krånglade till det, även så finns det olika viljor i majoriteten som gör att de måste hitta lösningar under mötets gång.

Visst är det intressant att vara politiker.

Det som tog längst tid denna dag var att vi skulle ta ett funktionsprogram för renovering av Österporthallen och nybyggnation av badhus.
På bordet fick vi kostnaderna för ett remissförslag och ett alternativförslag.
Det som gick bäst hem av dessa på mötet var remissförslaget och detta har en projektkostnad på 420 000 000 SEK.

Som ni förstår vållade detta debatt och jag kom kanske att vara vågmästare i frågan när C inte rättade in sig i ledet utan presenterade vad deras grupp hade beslutat.
Och vi hade också piskan på oss för beslut måste fattas inom det snaraste för ett projeket är ju schemalagt ifrån början och de som ska utföra detta ska ha beslut i början på september.
Visst jätteskoj att sitta där med kommunens största investering någonsin, jag kände historiska vingslag hela tiden det är nästan som man är förkyld nu :-).

Jag fattade till sist ett beslut som blev det bästa för detta möte för det bifölls efter votering med knappast möjliga marginal och det var att bordlägga frågan och ta ett extra kommunstyrelse möte så att alla partigrupper kan i demokratisk anda ventilera de nya uppgifterna. Själv är jag kritisk till att man inte håller budget, detta förslag överskrider budget med en marginal som man inte kan se väljare i ögonen efter om man tar detta.

Det är visst i behov att göra båda delarna i detta projekt men vi måste se till att detta fungerar ekonomiskt, att ta remissförslaget gör så att det automatisk blir en skattehöjning med ca. 50 öre. Jag samtalade med Moderaterna, och så kom förslaget upp att renovera Österporthallen först = 122 000 000 SEK, därefter bygga ett nytt badhus, deras tanke är att vänta i tio år med detta men det känns skamligt att göra så.
Så om jag får majoritet för mitt förslag så vill jag ha en femårsperiod. Detta gör så att vi planar ut utgifterna över år så att det blir lättare att hantera detta.
Remissförslaget innebär:
Renovering av Österportshallen, ombyggnad för bowling, ny läktare, huvudentré och foajé, omklädning, tävlingsbassäng, fast läktare, aktivitetsbassäng/rehab, småbarnspool/barnlagun, äventyrsbassäng, hoppbassäng, utomhuspool, relaxavdelning, personalfunktioner, café/servering, VIP/möteslokal, bowling, utomhusmiljö.

Det som är alternativförslaget som är på 365 000 000 SEK utgår: Hoppbassäng, utomhuspool, relaxavdelning och delar av äventyrsbassäng.

Det var allt för denna gång/god natt och dröm nu om hallar och badhus så jag kan presentera ett bra demokratiskt förslag ifrån Sveriges framtida regerande parti! /Er Jan-Åke

0 Kommentarer

Kommentera