Tal vindkraftspark Örum | Sverigedemokraterna i Ystad

Tal vindkraftspark Örum

Här får nu kommunfullmäktige sitt första ärende som ett yttrande i en vindkraftspark att kunna vissa vägen hur vi vill att kommunen ska se på de områden i översiktsplanen där det är möjligt att utreda en eventuell utbyggnad av vindkraftsverk. Dessvärre så tog inte kommunstyrelsen chansen att stoppa dessa byggen utan fegade ut med att inte använda sitt veto. Jag hoppas att det inte är så att det finns de som ännu inte insett vad vindkraften har för betydelse för vårt land. Detta totalhavererande tankesätt som en del besitter som blint förespråkar för denna energikälla är förhoppningsvis inte i en sådan ställning där de kan påverka positivt för en utbyggnad. Men tyvärr är det faktiskt på ett sådant sätt att många politiker förespråkar denna energikälla och jag hoppas då att de inte är pålästa om vad detta innebär utan endast följer en konstlad illusion. Om de är pålästa och ändå står fast vid sitt beslut så skrämmer det mig med flera. För hur det än är så överklagas vartenda ärende där de tänker söka bygglov för uppförande av vindkraftverk. Och att ta strid för att skydda sin hembygd gör de flesta människor men det är inte med glädje att ta en sådan strid där det kostar otroliga summor för juridisk hjälp, även kostar det på sin tid och det värsta är att det kostar på den psykologiska hälsan att leva i ovisshet under många år om det kommer verk som sänker den frihet man valde att bo i. Att inkräkta på människors liv idag verkar inte ha någon betydelse, fastän att vid varje ansökan så överklagas det och ingen verkar bry sig att detta är rop på hjälp. Hjälpen kommer med att vi har en regering som vill mångdubbla byggandet av vindkraftsverk i vårt vackra land.
Hade nu det varit så att vindkraften kunde stå för huvuddelen av vår energi så hade en viss förståelse funnits men den står endast för ett fåtal procent t.o.m. när det blir utbyggt som en del vill. Och vill vi bli oberoende av fossila bränslen så är inte vindkraften den rätta vägen att gå för vindkraft verkar optimalt under endast ca 5 procent av sin verksamma tid, resterande tid så behövs en energi källa som kan verka omedelbart och det är främst fossila bränslen som hjälper till att leverera energi under denna tid till vindkraften.
Då är frågan om vindkraft är en miljövänlig energikälla? Denna satsning med vindkraft gör att andra satsningar får stå tillbaka och Sverige halkar mer och mer efter i utvecklingen av att kunna energiförsörja sig. Det vi behöver satsa på är faktiskt mer kärnkraft, detta är en billig energikälla med en etablerad teknik som säkerställer landets behov av säker energi till ett pris som företagen och hushållen blir konkurrenskraftiga i.
Även finns där en exportmarknad av att kunna leverera prisvärd energi.
Av detta byggs landet Sverige upp igen och av den vinst som kärnkraftsverken gör skulle denna fonderas till forskning kring ny teknik som ska bli våra nya framtida energikällor.
Jag med flera ser en annan framtid än att fortsätta detta nedsättande öde det är att bevilja uppförande av vindkraftsverk. Det är en vald frihet att bo i landsbygden och den skall bevaras. Jag kommer aldrig att medverka till att industrialisera stora delar av vår landsbygd, utan vill man ha vindkraft placera de då i ett industriområde gärna nära de som är positiva till dessa fenomen, så har de ju också nära till sin energikälla, allt frid och fröjd.

0 Kommentarer

Kommentera