Tal policy för valfrihet, mångfald och konkurrens, November 2011 | Sverigedemokraterna i Ystad

Tal policy för valfrihet, mångfald och konkurrens, November 2011

I denna fråga känns det för oss sverigedemokrater att vi hamnat mitt i ett gängslagsmål. Det är ju aldrig roligt att reda ut en sådan situation och allra minst att också ta någon ställning. Men vi är här och vi vill ta vårt ansvar att visa väljarna vart vi står, visserligen kan jag säga att om vi haft mer nationsseende partier hade inte denna situation uppkommit. Det känns mer som vi har partier som har mer eller mindre specialiserat sig på sina intresseområden antingen utifrån arbetarnas sida eller också företagarnas sida. Det är på sin plats med ett parti som ser helheten och förståelsen över hela nationens innehåll. Då utesluter man att det uppkommer slitningar från det ena eller andra hållet och av detta bygger man en kännbar stabilitet. Hoppas ni förstår vad jag syftar på.

Kommunerna i Sverige har i grunden inte så många ansvarsområden som man enligt lag måste ta hand om, det är vård, omsorg och skola, visserligen är de inte många men ett stort ansvar vilar här över dessa stora ansvarsområden. Det är vår mening att utifrån detta mandat skall vi ha full insyn och handlingskraft i dessa områden. Ingen skall heller finna vinstintresse utifrån medborgarnas inbetalda skattemedel, vilket vi tycker till viss del äventyrar resultatet av kvalitén till de berörda områdena som är stommen i vår välfärd. Vi ska ta beslut som ger stabilitet och trygghet för våra medborgare, detta är det mest viktigaste vi folkvalda har att tänka på.

Vi har sett igenom detta förslag till policy och den gemensamma första känslan var att detta ökar byråkratin med ännu mer administrativt arbete som en självklar följd. Självklart är vi för en fri konkurrens, det får aldrig ifrågasättas, men är det rätt område att konkurrera? Speciellt inom äldrevården, vi får inte äventyra vilka områden som helst, vi skall som kommun ta vårt ansvar över det som är tilldelat oss att just ta ansvar över. När vi låter andra ta över det ansvar som vi har känns det som vi tappat kontrollen över verksamheten och att låta de signalerna gå ut över medborgarna gör att stabilitet och trygghet tappar fotfäste.

Vi hade kunnat vara fullt ut positiva till denna policy men då måste denna policy utesluta kärnverksamheterna. Att också äventyra våra anställdas anställningar gör att detta inte känns rätt. Vi hoppas att inte vi ska behöva skilja dessa gäng fler gånger men det känns inte så säkert, i varje fall inte innan nästa val.

Ha en skön vinter! /Jan-Åke

0 Kommentarer

Kommentera