Svar till Lars Rosenberg | Sverigedemokraterna i Ystad

Svar till Lars Rosenberg

Du tycker att SD-Ystad sviker i frågan om lag och ordning när vi röstade ner din motion. Men man måste se till hur du ställde denna motion. Du yrkade på att kommunstyrelsen ska uppvakta polismyndigheten, det är ju inte så det riktigt går till. Vi har BRÅ som handhar denna liknande uppgift och vi var mycket nära att bifalla din motion med att BRÅ skulle framföra motionens åsikter, för vi ser att visst är det fullt möjligt att vi får mer kriminalitet i Ystad om inte mer insatser görs. Men tillbaka till din motion, du nämner ordalag som skulle bara vara till åtlöje om vi kom med detta till polisen. Du tycker att det finns huliganer ute på Ystads gator nästan varje helg, besökare svinar ner nämns också och också att staden delvis är ockuperad. Om vi kom med detta till polisen skulle ingen trovärdighet ges och det är inte vår ambition att resultatet av detta att polisen skulle få en annan syn på det hela, vilket absolut inte hade gynnat de som befinner sig i Ystad. Vi vill ha lag och ordning men då måste man komma med seriösa påstående!

Sen i samma röra nämns det också att vi skulle vara ett nästan moderat parti. Ja, moderaterna måste vara stolta att du säger så. Men de som förstår sig på det hela här ser komiken i ditt påstående. Att vi röstade som M angående din motion gjorde vi med det gjorde ju alla de andra partierna med, är de också moderater? Sen kan media inte alltid upplysa folket hur vi röstar och tar ställning vilket ger en bild som då inte är vi, t.ex. röstade vi för medborgarförslag att pensionärer skulle åka gratis med statsbussarna under vissa tider på dygnet, här var det bara SD och S som hade denna syn. Så i ditt nästa inlägg är vi nu stödparti till S, eller?

Jan-Åke Isaksson(SD)

0 Kommentarer

Kommentera