Sverigedemokraterna i Ystad | Sverigedemokraterna i Vellinge | Sida 5

Sverigedemokraterna Ystad

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ystad

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

01 Sverigedemokraternas logga

Paul Svensson

Ordförande SD Ystad

Tel: 070-865 31 46

 • RESERVATION ÄRENDE §19 ANGÅENDE ANTAGANDE AV DETALJPLAN FÖR LILLÖ 1 M.FL. INOM STADSDELEN REGEMENTET I YSTAD

  Av paul.svensson den 27 april, 2017
  0

  Reservation ärende § 19 Ystads kommunstyrelse 2017-04-26

  Antagande av detaljplan för Lillö 1 m.fl. inom stadsdelen Regementet i Ystad

   

  Vi vill reservera oss i ärendet då vårt avslagsyrkande inte fick majoritet.

  Bostadsbyggandet i staden Ystad är i en intensiv period och fler planer kommer att förverkligas. I ett sådant läge att ta en plats som Lillö 1 i anspråk är inte rimligt. Området både behövs för Ystads studios som har behov av denna plats idag och definitivt inte bostäder som förhindrar en eventuell utveckling av Filmstaden Ystad.

  Naturmiljön kan inte skyddas med en utbyggnad i direkt anslutning till denna artrika miljö med närmare 200 bostäder, hur man än vill.

  Trafiksituationen blir den att Dragongatan kommer att belastas ännu mer, att hitta rimlighet i att belasta detta vägnät ytterligare kan man inte hitta något ansvarstagande i.

  Josefssons torg och exercisplatsen har höga kulturmiljövärden som Ystad ska skydda, även är grundläggningsförhållandena för byggnation mycket komplicerade som bara där med att grundvattnet är ytligt gör att byggnader av den tänkta storleken är inte lämpliga.

  Denna tänkta förtätning med närmre 200 nya bostäder kräver betydande plats för parkeringsplatser både för boende och besökande, detta beaktas knappast i denna detaljplan.

  Länsstyrelsen avråder för fortsatt planering av många betydande orsaker och kommer att ingripa om beslut fattas med denna detaljplan. Varför fortsätta ärendet då det med sannolikhet inte kommer att utföras? Detta är att likna vid att lämna in en ansökan om bygglov som inte är komplett men ändå försöka få byggnationen på plats. Sverigedemokraterna kan inte ställa sig bakom ett ärende med denna utformning.

  Sverigedemokraterna Ystad

   

 • PATRULLERANDE POLIS SKAPAR TRYGGHET!

  Av paul.svensson den 27 april, 2017
  0

   

  KRIMINALPOLITIK

  Vissa tycks anse att vi medborgare nu också ska ta oss an polisens arbete. Det arbete som en kraftigt underbemannad polis inte har resurser till att klara av. Men vad vi behöver är fler poliser. Många fler poliser! ”Budgivningen” är på rätt väg, men det är fortfarande en bra bit kvar till det verkliga behovets siffror. Varandes minst 20.000 fler än vad vi har idag.

  Förutom att det är alldeles för få poliser idag och att framtida behov kommer att kräva kraftiga förstärkningar, så är det också så att just poliser är något som det ska finnas ett ymnigt överflöd av. Värdet av patrullerande polis får inte underskattas. Den trygghetskänsla det skänker att alltid ha patrullerande polis i närheten är helt ovärderlig. Trygghetsmätning överflödig! För att nu inte tala om den preventiva effekten. Minskad skadegörelse garanteras.

  Med för få poliser riskerar vi också att hamna i en situation där grupper av människor köper sig egna vaktstyrkor och ett ”boende bak bom” (gated communities). Ytterligare segregation och ett steg till bort från folkhemstanken. Sedan måste naturligtvis straffen skärpas. Inte minst måste fängelsevistelsen bli mer fängelselik. Dagens ”kurortstänk” håller helt enkelt inte. Knacka sten och plocka skräp ger god nattsömn, även på enklare sängbrits. Hårdare straff och minst 20.000 fler poliser är vad som krävs.

  Vackra ord som medborgarengagemang, fältarbete och dialog hjälper föga. Innehållslöst pladder framfört mest av politiskt egenintresse. Detta skrattar de kriminella åt. Liksom man skrattar åt straffen och polisen. För övrigt önskas 3-4 polisstationer på den Ystadianska landsbygden. Sövestad, Köpingebro och Löderup är lämpliga kandidater till att få egen polisstation. Anmäl gärna intresse!

  Finns det då pengar till allt detta? 20.000 fler poliser och polisstationer runtom på den svenska landsbygden. Jodå, men idag går pengarna till annat. Ett alltför vidlyftigt bidragssystem till exempel. Ett bidragssystem som dessutom ofta utgör den bas varifrån de kriminella kan operera.

  Carl Bengtsson (SD, Ystad)

 • SKOLTRÄFF I STRÄNGNÄS 2017

  Av paul.svensson den 13 april, 2017
  0

  Den förra helgen (den 8-9 april 2017) så representerades SD Ystad för andra gången av två personer på skolträffen i Strängnäs . Göran Björk, ledamot i BUN och Leif Olsson Svensson, ledamot i Gymnasienämnden. Detta var en synnerligen lärorik och intressant träff, vars budskap kommer den svenska skolan mycket väl till gagn om den omsätts i praktiken vid kommande mandatperiod 2018 – 2022.