Sverigedemokraterna i Ystad | Sverigedemokraterna i Vellinge | Sida 40

Sverigedemokraterna Ystad

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ystad

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

01 Sverigedemokraternas logga

Paul Svensson

Ordförande SD Ystad

Tel: 070-865 31 46

 • 3 viktiga valfrågor

  Av Admin den 17 maj, 2006
  0
  0

  Hamnfrågan.
  En fråga som kräver sitt svar. Sverigedemokraterna var det första parti att reagera mot utsläppen som finns i vår hamn. Men som för många andra tystades detta ner, men vi har fördelen som politiskt parti att reagera och kunna synas nu inför valet vilket den enskilde medborgaren inte alltid kan. Men genom en folkomröstning med klara alternativ som vi stödjer, ser vi nu att invånarna får sin chans.

  Vi vill se hela frågan i sin helhet och då behövs en utbyggnad av hamnen som är en viktig del av Ystad. Men vi får aldrig spela med miljön, här skall utsläppsfrågan lösas annars är det skam när tekniken finns. Vi andra ska tänka på miljön ständigt men så får de stora aktörerna göra i stort som de vill, detta accepteras bara inte.

  Att sedan röja bort bostadshus där människor bor när det går att lösa utbyggnaden ändå gör att man får onda känningar från regimer som inte hör hemma på denna jord.

  Trafiksituationen kommer att påverkas, men att inte kunna lösa denna fråga gör oss rädda om man tänker på att det finns absolut svårare frågor. Kan man inte gå igenom Finakorset får man antingen gå över det eller gå under det. Men för allt i världen varför ska man kanske gå in i en naturskyddad sandskog som även är en dyr lösning.

  Vi vill bevara så mycket natur vi kan och att lägga bostadshus nära småbåtshamnen som både avskärmar tillgängligheten till stranden och tar bort ett grönområde känns inte hemma i vår tanke till omsorg till invånarna.

  Bostad och flyktingsproblematiken.
  Bostad åt alla måste väll alla vara med på, men varför ser det då ut som det gör med att det finns hemlösa. Det sägs att vi är ett välfärdsland och Ystad är inte en av de sämsta kommunerna så frågan är berättigad. Vi ser det självklart med att alla ska ha ett hem och i sista utväg skall kommunen se till att inga ligger ute, att ha reservhem som är tillgängliga är ett måste.

  Byggandet är nu i ett intensivt skede, vilket kan vara bra för en kommun. Det bästa är att Ystad är en attraktiv plats att bosätta sig på och det märks genom den ständiga bostadskö som finns. En kö är en kö men det accepteras inte av de flesta partierna när de inom en snar framtid kan tänka sig mottaga flyktingar som kommer att gå före. Vi ser dels att ingen går före i någon kö och att inga s.k. flyktingar kommer. Det är en total fel politik som bedrivs att tro sig hjälpa på detta sätt. Det är ekonomiskt förkastligt för kommuninvånarna och oansvarigt mot alla inblandade människor att ha denna politik. De drabbade människorna vill ha hjälp i sin hemmiljö eller närhet och så satsar vi resurser som hjälper ett fåtal istället för mångdubbelt på plats. Vi svenskar säger ifrån än en gång och hoppas att politiker som kandiderar har denna inställning, annars sök annan syssel sättning!

  Våga bli äldre.
  De äldres situation behöver stärkas. Att ha varit med om att bygga upp välfärden och sen få tacken på detta sätt är oacceptabelt för oss. Inom många områden får de känna på att resurserna försvinner. Utan att det erkänns, vilket känns mer och mer nonchalant för dem.

  Alla som behöver vård skall kunna få den vård som behövs. Gör vårdyrket attraktivt genom att ändra attityden bland människor, då främst med att erkänna oss själva som ett folk och stärka vår identitet och kreativitet. Vi måste få politiker som tror på landet och stärker folket.

  Alla ska kunna få den hjälp som behövs utan att ekonomin sätter stopp för det. Pensionen är idag felanpassad när de flesta pensionärer behöver söka bostadsbidrag. Höj grundpensionen så att det går att få det mest behövliga såsom god kost, medicin och vård. Även de äldre har rätt till ett normalt liv.

  Alla ska kunna få den boendeform som de behöver. Det är en målsättning som ska uppfyllas och se till att resurserna finns. En boendeform som behöver stärkas är samlingspunkter och enkla boende där de har närhet till andra så att ensamheten försvinner. Detta gör att livslusten stärks och med det friskheten i vår kommun, vilket i sin tur gör att det blir färre vårdtagare som behöver tung vård.

  Att våga röra sig ute när som helst på dygnet har försvunnit ifrån Ystad, främst för de äldre vilket tyder på att vi befinner oss i ett oansvarigt samhälle och ifrån oss kommer detta att motverkas från alla håll. I Ystads kommun skall man känna sig trygg och hemma.

 • Kandidater till kommunfullmäktige

  Av Admin den 9 maj, 2006
  0
  0

  I valet till Ystads kommunfullmäktige ställer Sverigedemokraterna upp med följande kandidater:

  1. Jan-Åke Isaksson, lantbrukare
  2. Lars Rosenberg, konstnär
  3. Tommy Jonsson, företagare
  4. Paul Svensson, vd
  5. Axel Ericsson, fd lantbrukare