Sverigedemokraterna i Ystad | Sverigedemokraterna i Vellinge | Sida 4

Sverigedemokraterna Ystad

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ystad

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

01 Sverigedemokraternas logga

Paul Svensson

Ordförande SD Ystad

Tel: 070-865 31 46

 • SJÖBO MARKNAD 2017

  Av paul.svensson den 21 juli, 2017
  0

  Fullt ös på Sjöbo marknad i SD tältet! Stolta sverigedemokrater. Foto: Paul Svensson

   

  Vy över marknadsfältet

   

   

  Som vanligt var Sverigedemokraterna representerade på Sjöbo marknad.

   Sverigedemokraterna Ystad representerades av Paul Svensson.

   

  FÖR SVERIGEDEMOKRATERNA YSTAD: Leif Olsson Svensson

   

   

 • NYA SKOLOR PÅ RÄTT PLATS

  Av paul.svensson den 21 juli, 2017
  0

   

   

   

   

   

      MOTION TILL YSTADS KOMMUNFULLMÄKTIGE

  Nya skolor på rätt plats!

   

  Efter att andra partier reagerat i frågan i den riktning vi önskat tidigare i fullmäktige, känns det meningsfullt att gå vidare med vårt förslag om nya byggnationer av skolor.

  Ystad kommuns skolor är idag så gott som fullsatta, samtidigt råder stor nybyggnation med stor inflyttning som gör att byggnationen av nya skolor skulle ha varit igång. I kvarteret Verkmästaren tänker man bygga en F-6 skola som står klar någon gång om en del år (vem vet när), samtidigt så är placeringen av en F-6 skola här mindre lyckad, vi ser hellre att denna miljö anpassar sig till en 7-9 skola.

  Västra Sjöstaden med dess explosion av nybyggnation har även en tilltalande miljö för en F-6 skola, med dess infrastruktur m.m.

  Egentligen är detta en budgetfråga, men tyvärr tappar vi ännu mer tid att invänta ett budgetbeslut i denna fråga när det är snart fullt på både förskolor och skolor.

   

  Då anser vi:

  att kommunfullmäktige ger BUN i uppdrag att snabbutreda möjligheten att ändra inriktning för skolbyggnationen på kvarteret Verkmästaren till en 7-9 skola, samt att även snabbutreda möjligheten till att bygga en F-6 skola i Västra Sjöstaden.

   

  Ystad den 13 juni 2017

  _______________________________________________________________________________

  Sverigedemokraterna

   

  _______________________________________________________________________________

   

   

   

 • Protokollsanteckning ärende §18 Ystads Kommunfullmäktige 2017-05-18

  Av paul.svensson den 23 maj, 2017
  0

   

  Policy för heltid som rättighet och deltid som möjlighet

  Vi ställer oss bakom denna satsning som ligger i linje med Sverigedemokraternas politiska inriktning i frågan.

  Dock kan man ställa sig undrande om att detta kan ha fortgå så här länge denna anställningsform, att när där finns behov av heltid så verkar det inte varit möjligt att erbjuda detta även delade turer måste anses höra till den förgångna tiden innan arbetarna hade organiserat sig.

  Än mer förundrad blir man när man ska angående delade turer ha som mål att de ska minska. Egentligen säger detta att de blir kvar och då har all ambition i ärendet försvunnit och man verkar vara tillbaka 100 år i tiden.

   

   

  För Sverigedemokraterna

   

   

   

 • SVERIGEDEMOKRATERNAS TÅG DEN FÖRSTA MAJ 2017 I TOMELILLA

  Av paul.svensson den 2 maj, 2017
  0

  Under ett strålande solsken så samlades ett härligt gäng Sverigedemokrater idag – den första maj 2017 – på Folkets Park i Tomelilla.  Klockan 14:30 så började en skara på cirka 200 personer, likt en ringlande orm, i sakta mak tåga mot Stortorget där celebra talare väntade. Det var inte utan en viss stolthet man gick med i detta tåg, och man kunde verkligen förnimma det minnesvärda i detta evenemang, som arrangerades föredömligt av SD Tomelilla under ledning av Paul Lennartsson (ordförande SD Tomelilla). Under hela evenemanget så serverades det både kaffe och korv med bröd.

  Samling på Folkets Park i Tomelilla. Foto: Paul Svensson

   

  Sverigedemokraternas första majtåg är startklara. Foto: Paul Svensson

   

  Framme på Stortorget i Tomelilla där celebra talare väntade. Foto: Paul Svensson

   

  Den förste talaren var Jörgen Grubb, som är distriktsordförande i Sverigedemokraterna Skåne. Därefter följde Linda Lindberg (styrelseledamot i SD Kvinnor), Patrik Jönsson (regionråd för Sverigedemokraterna i Region Skåne) och slutligen talade Björn Söder ( Sverigedemokratisk riksdagsledamot och andre vice talman)

  Från vänster: Linda Lindberg, Patrik Jönsson, Jörgen Grubb, Björn Söder samt Paul Lennartsson. Foto: Leif Olsson Svensson

  Jörgen Grubbs tal behandlade i stort situationen i Malmö. Han ansåg bland annat att Malmö stad tillsammans med MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) måste ta fram en handlingsplan med syftet att förbättra den civila beredskapen i Malmö. Fokus på trygghet på gator och torg prioriteras högt på den Sverigedemokratiska agendan i Malmö. Den politiska utvecklingen i Malmö ser ut att gå i Sverigedemokraternas riktning. För någon vecka sedan fick Socialdemokraterna, efter massiv kritik, upphöra med inhandlande av bostadsrätter till nyanlända i Malmö och idag ser Socialdemokraterna ut att ha tillskrivit regeringen om att Malmö bör undantas från bosättningslagen och riktar skarp kritik mot EBO-lagen (lagen om eget boende).

  Linda Lindberg talade om kvinnors och flickors utsatta situation i det ”nya” Sverige. Många kvinnor känner sig otrygga när dom är ute ensamma på kvällen. En av tio vågar inte ens lämna hemmet. Den upplevda otryggheten påverkar vår vardag – vår verklighet. Detta måste ta slut. Stora kulturella skillnader uppstår när exempelvis muslimska invandrarkvinnor får uppehållstillstånd i Sverige. Dessa kvinnor lever ofta i ett parallellsamhälle till Sverige där de inte får vistas ensamma ute, måste bära någon form av slöja och är helt underkuvade ett patriarkaliskt styre. I Sverige ska vi inte ha några sådana kulturella skillnader utan här lever vi på en jämställd grund som även skall respekteras av de invandrare med annan kulturell bakgrund.

  Patrik Jönsson talade om Sverigedemokraternas sjukvårdspolitik i Region Skåne. Man vill bland annat inrätta så kallade intermediärvårdsavdelningar (vård som kan erbjudas då medicinsk indikation för intensivvård inte föreligger, men då patientens medicinska/omvårdnadsmässiga behov inte kan tillgodoses på vårdavdelning). Många patienter dör i onödan på grund av platsbrist. Genom att ge dessa patienter möjlighet att flyttas till en intermediärvårdsavdelning, skulle detta förfarande minska antalet riskabla icke medicinskt motiverade överflyttningar av intensivvårdspatienter. Därigenom frigörs plats på våra intensivvårdsavdelningar.

  Björn Söder talade bland annat om Sveriges invandrarpolitik. Här anförde han att invandringen måste hållas på en sådan nivå och vara av en sådan karaktär att den inte utgör ett hot mot vår nationella identitet eller mot vårt lands välfärd och trygghet. Vi inom Sverigedemokraterna värnar om asylrätten, men vill samtidigt betona att rätten att söka asyl inte är detsamma som rätten att bli beviljad asyl.

   

   

  Som avslutning på detta evenemang spelade Bedårande Barn (dock utan Jimmie Åkesson vid keyboardet). Detta band hette ursprungligen Noice och regerade poptronen i Sverige tillsammans med Gyllene Tider i början av 80-talet. Bandet sålde hundratusentals skivor under sin korta levnadstid men är fortfarande än idag ansedda som ett av Sveriges största band genom tiderna. I år håller man 40-års jubileum. Bandet består av: Marcus Öhrn – sång, Jesper Landin – gitarr, Peter London – bas, Björn Samuelsson – keyboards (var dock inte med idag) samt Per Hjulström – trummor.

  Jag mobilfilmade några snuttar med gruppen Bedårande Barn, så håll till godo Sverigevänner:

   

   

                                                                                       För Sverigedemokraterna i Ystad: Leif Olsson Svensson

 • PROTOKOLLSANTECKNING 2017-04-28 FÖR GYMNASIENÄMNDEN PUNKT 12 ANGÅENDE ANSÖKAN FRÅN FRIA LÄROVERKEN I YSTAD

  Av paul.svensson den 28 april, 2017
  0

  Beträffande den ansökan som Fria Läroverken, Gymnasieskolor i Syd AB lämnat in till beträffande utökning av den befintliga fristående gymnasieskolan vid Fria Läroverken i Ystads kommun fr.o.m. läsåret 2018/2019 har Ystads kommun fått yttra sig i ärendet. Här har man tagit upp en konsekvensbeskrivning som visar vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning.

  Denna ansökan behandlades på Gymnasienämnden i Ystad den 28/4 2017, och härvidlag så inlämnade Sverigedemokraterna en protokollsanteckning som påvisar den positiva syn som vi har angående friskolor rent generellt – i det stora hela är vi beträffande friskolor endast avogt inställda mot de så kallade religiösa friskolorna. I denna protokollsanteckning ser vi, till trots för vårt positiva synsätt gentemot friskolor i allmänhet, ett ekonomiskt orosmoln som kan förverkligas om denna ansökan går igenom i dagsaktuell situation. Situationen kan dock förändras, och då ser vi inga som helst hinder för att ytterligare program på denna friskola uppkommer, som avlastning för den kommunala gymnasieskolan.

  Under sammanträdets gång framkom dock att det ekonomiska programmet för Ystad Gymnasium skulle vara fullbelagt, så härvidlag kan vi inom Sverigedemokraterna bortse från att detta program inte skulle få kunna starta under aktuell period. Dock var denna information så pass färsk att jag inte kunde omarbeta protokollsanteckningen, men den reservation på ändrade förhållanden över tid som står sist i protokollsanteckningen bör kanske kompensera denna fadäs.

   

  Här kommer protokollsanteckningen i sin helhet: