Sverigedemokraterna i Ystad | Sverigedemokraterna i Vellinge | Sida 3

Sverigedemokraterna Ystad

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ystad

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

01 Sverigedemokraternas logga

Paul Svensson

Ordförande SD Ystad

Tel: 070-865 31 46

 • STUDIEBESÖK PÅ NEDRABY VATTENVERK

  Av paul.svensson den 31 augusti, 2017
  0

  Nio SD-politiker samlade utanför Nedraby Vattenverk. Bild: Bosse Lasson

   

  Politikerna i SD Ystad var den 15/8 2017 på studiebesök i Nedraby Vattenverk.  Det ligger i en dalgång utanför Övraby. På 35 meters djup under marken finns en vattenåder med stora mängder grundvatten, så kallat råvatten som pumpas upp. Vatten som tas upp från grundvattentäkt innehåller mycket mindre organiskt material än ytvatten och de slipper därmed problemen med lukt och dålig smak, samt mindre risk för ett mikrobiologiskt utbrott.
  Ystads råvatten innehåller däremot mycket järn, mangan och kalcium, innan det renas.
  När råvattnet kommer in till vattenverket luftas det i stora luftningstrappor, blir syresatt och kolsyran som naturligt finns i vattnet drivs bort.

  Programingenjör Pernilla Jägerfall informerade och guidade runt samt besvarade alla krångliga frågor som ställdes. Bild: Bosse Lasson

  Vid nästa station avhärdas vattnet i stora reaktorer. Kalciumet tas också bort och minskar hårdheten från 18 till 8 hårdhetsgrader. För att få bort kalkutfällningen höjs ph-värdet med en s.k. kalkslurry som är en blandning av bränd kalk och vatten och bildar kalkutfällningen som fastnar på sandkorn. Därefter går vattnet genom gigantiska bassänger som kallas snabbfilter. De är fyllda med sand och antracit. Dessa bassänger renspolas automatiskt när de är fyllda med järn och manganavlagringar.
  Innan vattnet lämnar reningsverket passerar det stora UV-aggregat där UV-ljuset tar död på eventuella parasiter och bakterier om det trots den oerhörda renligheten skulle innehålla några. För att det alltid ska finnas tillräckligt med gott vatten i kranen och för att få rätt tryck på dricksvattnet förvaras en del av vattnet i Ystads pampiga vattentorn.

  Pumpar på Nedraby Vattenverk. Bild: Bosse Lasson

  FÖR  SVERIGEDEMOKRATERNA YSTAD: Bosse Lasson
 • KYRKOVALSTURNÉN 2017, LUNDS STIFT

  Av paul.svensson den 28 augusti, 2017
  0

  Den 25/8 2017 åkte undertecknad och Jan-Åke Isaksson till Stadshallen i Lund för att lyssna på Julia Kronlid och Aron Emilsson, som är nationellt ansvariga för Sverigedemokraternas kyrkopolitik.

  Kyrkovalet 2017 innebär en historisk storsatsning av Sverigedemokraterna. 2013 mönstrade partiet 130 kandidater. I år cirka 1000 stycken. Den 23 augusti var inledningen till en landsomfattande turné, som inleddes i Linköpings stift och som kommer att avslutas den 15 september i Uppsala. Man kommer att besöka samtliga stift i landet.

  Jan-Åke Isaksson, SD Ystad, är förstanamn inför valet till Kyrkofullmäktige i Stora Köpinge församling, men även förstanamn inför valet till Stiftsfullmäktige och valet till Kyrkomötet för Lunds stift vilket omfattas av Skåne och Blekinge.


  Deltagande Sverigevänner i Stadshallen, Lund. Foto: Leif Olsson Svensson


  Julia Kronlid och Aron Emilsson. Foto: Leif Olsson Svensson


   

  Aron Emilsson och Julia Kronlid belyste bland annat  att vi måste börja samla våra resurser för våra väljare till valurnorna och faktiskt göra skillnad i ett viktigt värderingsval.

  Vidare poängteras att kyrkan nu är inne i en identifieringskris och förlorar medlemmar i en aldrig tidigare skådad omfattning. Man vacklar och vet inte riktigt vilket ben man ska stå på. Numera lämnar människor kyrkan, inte bara på grund av att man inte anser sig religiös, eller inte har råd med kyrkoavgiften, utan också för att man anser att Svenska Kyrkan är otydlig i sin identitet.  Därför behöver kyrkan förvaltas. Det är kanske inte många som förstår det där med de socialkonservativa och nationalistiska grundprinciperna, men nu finns det möjlighet att göra skillnad på riktigt. Dessa principer betonar kyrkans kärnuppdrag; gudstjänst, mission, undervisning och diakoni och man vill dessutom återuppbygga förtroendet för Svenska Kyrkan.

  Kyrkan är en naturlig del av den svenska folksjälen – en plats som funnits för svenskar i såväl goda som svåra tider, i alla tider. Därför är det viktigt att kyrkan får fortsätta att finnas där – så som den alltid gjort.

  Även om Kyrkan för många inte känns lika aktuell idag, som den varit för människor genom historien, så kommer den ändå alltid att finnas där vid livet allra största stunder – såsom vid barnens dop, det första sommarlovet, vid examen eller giftermålet. Kyrkan kommer också alltid att finnas där vid de tyngsta stunderna i vårt liv, för att ge oss tröst och stöd när vi tar ett sista farväl av en nära vän eller älskad familjemedlem.

  Lyckas vi få ett utökat mandat och lyckas vi få inflytande över Svenska Kyrkan, så finns det också en förhoppning och en möjlighet att stanna kvar eller återgå till Svenska Kyrkan om den återfår sin ursprungliga prägling.


  Avslutningsvis framfördes ytterligare funderingar där man får lov att ställa sig frågan: Vad är det för samhälle vi egentligen vill ha i Sverige? Är det ett samhälle som är traditionslöst och som saknar värdegrund – den värdegrund som vi byggt vårt samhälle på i så många år?

  Om man tycker det är viktigt med traditioner som är uppbyggda på en värdegrund som bygger på vårt kulturarv, då är i alla fall vi inom Sverigedemokraterna övertygade om att den Svenska Kyrkan fortfarande behövs. Om vi kommer överens om att den Svenska Kyrkan behövs, då kan man ställa sig frågor som: Vilken typ av Svenska Kyrkan är det egentligen vi vill ha: Är det den (S)-märkta Svenska Kyrkan eller är det den Svenska Kyrka som tillåts att just vara en kyrka.

  På senare år har kyrkan blivit allt mer politiserad, och inte sällan hörs röster om att partipolitik inte hör hemma i Svenska Kyrkan. Kritiken är berättigad och frågan relevant. Förklaringen och bakgrunden till vårt engagemang är samtidigt enkel och rak – efter decennier av socialdemokratiskt maktmonopol inom kyrkan har den i alltför hög grad utvecklats till en politisk vänsterliberal opinionsbildare, där respekten för klassisk kristen tro fått stryka på foten till förmån för socialistiska och liberala politiska ställningstaganden. Vi vill se en kyrka som står upp för sina traditioner och sin kristna identitet. Vi inom Sverigedemokraterna vill låta kyrkan vara kyrka – på riktig – vara en kyrka i tiden och inte en kyrka av tiden!


  Julia Kronlid, Jan-Åke Isaksson, Karin Forsell , Aron Emilsson. Foto: Leif Olsson Svensson


  Foto inifrån Lunds Domkyrka. Foto: Leif Olsson Svensson


  Avslutningsvis så visade Julia Kronlid och Aron Emilsson upp kampanjfilmen inför Sverigedemokraternas kyrkoval, och den går att titta på här nedan:   

  FÖR SVERIGEDEMOKRATERNA YSTAD: Leif Olsson Svensson

 • GRILLKVÄLL I YSTAD

  Av paul.svensson den 23 augusti, 2017
  0

  Sverigedemokraterna Ystad med Jimmie. Foto: Paul Svensson

  Den 23/8   2017 var det grillkväll Ystad. Här fanns både SD Ystad och SD Skurup representerade i en trevlig samvaro med grillad grishals, potatissallad, sallad, painriche och dricka därtill. En ”hemlig” gäst var inbjuden…gissa vem? Jo…Jimmie Åkesson förärade oss med ett besök och det han hade att säga var av stort värde inför det kommande valet. Innan Jimmie talade så värmde Johan Wilfralius (vice ordförande i SD distrikt Syd) upp oss förväntansfulla Sverigevänner. När Jimmie talade så nämnde han bland annat vikten av att vi behöver långt fler aktiva medlemmar inom partiet än vad som finns idag. Speciellt då medlemmar som vill engagera sig politiskt på det lokala/kommunala planet – så kallade fritidspolitiker.

   

  Sverigedemokraterna Skurup och Jimmie. Foto: Paul Svensson

   

  Jimmie nämnde vidare att man inte behöver vara expert och kunnig i allt på denna nivå, huvudsaken att man engagerar sig och driver SD:s politik framåt. Vi inom SD är ett växande parti, som med stor sannolikhet kommer att medverka till en förändring av Sverige efter valet 2018. En förändring som kräver långt fler aktiva medlemmar än de vi har idag. Det räcker inte bara med många röster, om vi är ”underbemannade” i den politiska aktiviteten. Än fler politiskt aktiva Sverigevänner behövs idag (och framöver) för att styra ”skutan” säkert i hamn.

  Han jämförde SD med det ”Danske Folkeparti”, som fick mycket mothugg i början för att sedermera vara med och regera i Danmark då övriga danska partier började anamma deras politik. Sverigedemokraterna är där idag. Det märker man inte minst på den svängning som övriga ledande svenska partier gjort…där dessa nu börjat efterhärma SD:s politik. Kanske i tron att få tillbaka de väljare som hoppat över till oss inom Sverigedemokraterna. Dock är nog den största orsaken att man först nu kanske insett det ohållbara inom exempelvis den – för oss skattebetalare – ekonomiskt betungande integrationspolitiken. Kommer man till ett land (som flykting, som vanlig immigrant etc) så är det en självklarhet att man skall ASSIMILLERA sig till detta lands lagar, traditioner, kultur och seder i övrigt.

  Grillkvällen i övrigt genererade 8 (åtta) stycken nya kandidater att representera Sverigedemokraterna i Ystad, vilket känns väldigt positivt och bra…men som sagt…vi behöver fler. Så kom igen nu alla Sverigevänner i Ystad som verkligen vill åstadkomma en politisk progression – både på det lokala/kommunala planet som på det nationella. Bli politiskt aktiva! Det är inte så svårt och betungande som ni kanske tror . Dessutom är det väldigt intressant och lärorikt!

  Jimmie ger lite information inför det kommande valet. Foto: Paul Svensson

  Jimmie Åkesson och Johan Wilfralius. Foto: Paul Svensson

  Jimmie Åkesson, Paul Svensson och Johan Wilfralius. Foto: okänd

   

  FÖR SVERIGEDEMOKRATERNA YSTAD: Leif Olsson Svensson

   

 • KYRKOVALSMANIFEST 2017

  Av paul.svensson den 4 augusti, 2017
  0

   

 • SJÖBO MARKNAD 2017

  Av paul.svensson den 21 juli, 2017
  0

  Fullt ös på Sjöbo marknad i SD tältet! Stolta sverigedemokrater. Foto: Paul Svensson

   

  Vy över marknadsfältet

   

   

  Som vanligt var Sverigedemokraterna representerade på Sjöbo marknad.

   Sverigedemokraterna Ystad representerades av Paul Svensson.

   

  FÖR SVERIGEDEMOKRATERNA YSTAD: Leif Olsson Svensson