Sverigedemokraterna i Ystad | Sverigedemokraterna i Vellinge | Sida 3

Sverigedemokraterna Ystad

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ystad

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

01 Sverigedemokraternas logga

Paul Svensson

Ordförande SD Ystad

Tel: 070-865 31 46

 • JIMMIE ÅKESSONS SOMMARTAL I SÖLVESBORG 2017

  Av paul.svensson den 31 augusti, 2017
  0

  En förväntansfull samling Sverigevänner inför Jimmies sommartal. Foto: Leif Olsson Svensson

   

  Ja, vädrets makter kan man inte göra så mycket åt men regnet höll sig åtminstone borta under denna lördagseftermiddag den 26/8 2017 på Slottsudden i Sölvesborg.

  God festivalstämning rådde dock och folket som besökte evenemanget verkade trivas alldeles förträffligt. Här fanns ett litet nöjesfält för de yngsta (jo, även de stora kunde testa) och jättestort öltält för den lite vuxnare publiken.

  Denna lördag öppnade festivalen klockan 13:00 och man höll på till långt efter midnatt. Little Gerhard spelade klockan 19:00 och Peter Jezewski (gammal The Bopper´s medlem) förnöjde publiken klockan 20:00. Bedårande Barn + Jan Törnblom stod för underhållningen mellan klockan 21:00 och 23:30.

  Ja, vad mer kan man säga än just: ”Heja Jimmie”. Foto: Leif Olsson Svensson

  Tyvärr, så kunde jag inte överföra hela Jimmies tal på vår hemsida (den var helt enkelt för stor), men jag bifogar en länk nedan där man kan avnjuta talet i sin absoluta helhet!

  För den som inte hinner se hela talet kommer här en kort sammanfattning på high-lights från detta tal:

  Jimmie Åkesson sommartalar på Slottsudden i Sölvesborg 2017. Foto: Leif Olsson Svensson

   

  OM TERRORN I VÄRLDEN

  Inledningsvis så pratade Jimmie om terrorn i världen och poängterade här att kampen mot denna måste fortsätta. Han nämnde Barcelona, Åbo, Bryssel, Paris och i London där fler män, kvinnor och barn fått betala med sitt liv för att det finns religionskrigare som vill krossa vår civilisation, krossa vårt sätt att leva och som vill ta vår frihet ifrån oss.

  Kommer någonsin den här terrorn att upphöra? Terrorn kommer inte att upphöra av sig självt. Den kommer inte att sluta förrän vi människor i väst samlat och enat ser till att avsluta den. Därför måste kampen mot terrorn fortsätta och intensifieras. Vi ska med all kraft trycka tillbaka terroristerna till de hålor de krupit upp ifrån.

  OM ASYLPOLITIKEN

  Jimmie talade även om sittstrejken i Stockholm där en massa asylsökande demonstrerade. Många av dem som sitter där har fått utvisningsbeslut. Trots detta kan de sitta där öppet och utan att någon myndighet ingriper.

  Vidare påtalade Jimmie att det bästa motståndet mot det svenska vanstyret i dag är sans och balans. Det bästa motståndet mot vänsterliberalernas slapphet är att visa på ett seriöst, ansvarstagande alternativ. Sverigedemokraterna står över splittring och polarisering. Vår uppgift är att samla nationen. Idag är samhället uppbyggt på värderingar som skapar splittring, som urholkar gemenskap och tillit. Värderingar som urholkar grunden för hela vår samhällsmodell.

  OM DEN SOCIALA VÄLFÄRDEN

  Jimmie fortsatte sitt tal genom att fastslå några självklarheter som de vänsterliberala övergett för länge sedan, och betonade att vi måste rannsaka oss själva hur det egentligen ligger till med den svenska moralen och våra värderingar:

  Vi måste först och främst slå fast att Sverige inte är något allemansland. Det är vi svenskar som byggt upp välståndet och det är därför VÅRT välstånd. Visst kan vi dela med oss av vårt välstånd, men det ska inte ske på bekostnad av vår egen välfärd. Det får således inte ske på bekostnad av att vi svenskar får det sämre ställt eftersom detta vore djupt omoraliskt. Det är horribelt att exempelvis se gamla människor söka sig till soppkök för att äta sig mätta, eller att se människor avlida för att de inte fått adekvat sjukvård.

  Otryggheten i vårt land breder ut sig till den grad att många människor numera inte vågar gå ut efter mörkrets inbrott. Den moraliskt riktiga prioriteringen är därför att först och främst tillgodose våra egna medborgares behov. Denna prioritering skiljer Sverigedemokraterna från de övriga partiernas politik.

  De invandrare som kommer hit måste anpassa sig – assimilera sig – (ta seden dit man kommer), sträva efter att bidra till samhället och ha en vilja att kunna försörja sig själv.

  OM TRANSPORTSTYRELSEN

  Jimmie talade även om skandalen kring transportstyrelsen, där en generaldirektör faktiskt avvägt att bryta mot lagen. Den verkligt stora politiska skandalen i den här historien handlar om att ett antal ministrar i Stefan Löfvéns regering har suttit på information om detta i över ett år, utan att informera statsministern. Utan att ens informera ansvarig minister!

  Jimmie anser detta vara något som verkar vara högst osannolikt, och något i denna historia stämmer definitivt inte. Två ministrar har fått gå, men försvarsministern sitter kvar än så länge. Det är självklart för oss Sverigedemokrater att fullfölja misstroendeförklaringen mot Peter Hultqvist när riksdagen inom kort öppnar.

  OM CENTERPARTIET OCH LIBERALERNA

  Centerpartiet och Liberalerna spelar ett dubbelspel. Annie Lööv och Jan Björklund har gång på gång räddat kvar Stefan Löfvén och hans kompisar på den extrema vänsterkanten. Nu verkar man göra det igen genom att acceptera regeringens flygskatt. Hur kan Centerpartiet kalla sig ett landsbygdsparti om man släpper igenom ett skatteförslag som slår så hårt mot landsbygden och människorna som lever där? Det är helt obegripligt. En verklig röst för en levande landsbygdspolitik är idag en röst på Sverigedemokraterna!

  OM BLOCKPOLITIKEN 

  Den gamla vänster- högerdimensionen i svensk politik är idag helt överspelad. Situationen mellan två stora block inom svensk politik kan inte bestå längre. Det mest naturliga vore att ha tre block istället:

  1. Ett socialistiskt block där vi finner Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna.
  2. Ett liberalt block där vi har Centerpartiet och Liberalerna.
  3. Ett konservativt block som utgörs av Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

  På lång sikt hoppas vi givetvis på en sådan utveckling och i en sådan konstellation kommer Sverigedemokraterna definitivt vara den dominerande kraften.

  OM DEN SVENSKA SJUKVÅRDEN

  Vidare så talade Jimmie om krisen inom den svenska sjukvården. Exempelvis nämndes att vissa vårdavdelningar håller öppet, men utan bemanning eller sjuksköterskor. Fler måste vilja arbeta inom vården.

  Mycket handlar om lön och arbetsvillkor i allmänhet. Sverigedemokraterna har redan föreslagit satsningar för det här där man understryker att vården i vårt svenska samhälle skall vara ett drömyrke. Hot och våld mot vårdpersonal är alltmer vanligt förekommande. Det ska råda nolltolerans beträffande hot och våld mot vårdpersonal. Detta är en arbetsmiljöfråga, men lika mycket handlar det om patienternas, och deras anhörigas säkerhet och trygghet.

  En helt ny kategori patienter konfronterar den svenska sjukvården idag. Det är brottstyngda personer som ingår i organiserad brottslighet. Sverigedemokraterna vill att det för det första ska inrättas särskilt säkerhetsklassade vårdplatser. För det andra ska det införas nationella riktlinjer för hur dessa patienter som hamnar på säkerhetsklassade avdelningar ska tas om hand. Vi inom Sverigedemokraterna kommer att vara garanter för att vårdpersonals rätt till trygghet tas på allvar.

  OM KYRKOVALET OCH RIKSDAGSVALET

  Det ser väldigt bra ut för oss just nu, men även om det går bra för oss står vi inför väldigt stora utmaningar framöver.

  Den som går runt och tror att Sverigedemokraterna är som ett självspelande piano: TÄNK OM…TÄNK RÄTT! Det enda som vi vet faktiskt fungerar för att nå framgång är: långsiktighet, tålamod och hårt arbete. Lyckligtvis är för närvarande Sverigedemokraternas parti allra bäst på just detta.

  Vår första anhalt är kyrkovalet den 17 september 2017. Under devisen ”Tro och Tradition”, så utmanar vi också den kyrkopolitiska arenan – där det vänsterliberala etablissemanget för närvarande dominerar. Dessa har en vision som står i rak motsats till Sverigedemokraternas folkliga vision. Därför är det vår plikt att även få den Svenska Kyrkan på rätt köl igen. Svenska Kyrkan är fortfarande – på gott och ont – en viktig opinionsbildare och en viktig samhällsbärare.

  Inför riksdagsvalet 2018 är det dags att den politiska debatten börja handla om politik igen – sakpolitik. Det är dags att den politiska debatten handlar om visioner istället för ”debatten om debatten”. Visionerna är viktigare än någonsin! Med tanke på utvecklingen mot polarisering, segregation, splittring, ökad otrygghet så behövs en ny vision för Sverige.

  Vi inom Sverigedemokraterna har vår vision för Sverige klar: Vi vill ha ett modernt folkhem, ett återupprättande av tillit, gemenskap, trygghet och välfärd. Vi vill ha ett Sverige där alla svenskar känner sig hemma – oavsett om man är född här eller valt att bli en del av vårt samhälle senare i livet. Vi vill även ha ett samhälle där beteenden och handlingar som skadar andra människor och som skadar samhället skall beivras och bestraffas hårt. Jimmie (och även undertecknad) är helt övertygad om att vi kommer att nå dit!


  Ännu ett foto över förväntansfulla Sverigevänner. Foto: Leif Olsson Svensson

   

  För dem som inte nöjer sig med ovanstående sammanfattning, utan vill se och höra talet i sin helhet är här en länk infogad  https://www.youtube.com/watch?v=0gWLvCxzhks

   

  FÖR SVERIGEDEMOKRATERNA YSTAD: Leif Olsson Svensson

 • STUDIEBESÖK PÅ NEDRABY VATTENVERK

  Av paul.svensson den 31 augusti, 2017
  0

  Nio SD-politiker samlade utanför Nedraby Vattenverk. Bild: Bosse Lasson

   

  Politikerna i SD Ystad var den 15/8 2017 på studiebesök i Nedraby Vattenverk.  Det ligger i en dalgång utanför Övraby. På 35 meters djup under marken finns en vattenåder med stora mängder grundvatten, så kallat råvatten som pumpas upp. Vatten som tas upp från grundvattentäkt innehåller mycket mindre organiskt material än ytvatten och de slipper därmed problemen med lukt och dålig smak, samt mindre risk för ett mikrobiologiskt utbrott.
  Ystads råvatten innehåller däremot mycket järn, mangan och kalcium, innan det renas.
  När råvattnet kommer in till vattenverket luftas det i stora luftningstrappor, blir syresatt och kolsyran som naturligt finns i vattnet drivs bort.

  Programingenjör Pernilla Jägerfall informerade och guidade runt samt besvarade alla krångliga frågor som ställdes. Bild: Bosse Lasson

  Vid nästa station avhärdas vattnet i stora reaktorer. Kalciumet tas också bort och minskar hårdheten från 18 till 8 hårdhetsgrader. För att få bort kalkutfällningen höjs ph-värdet med en s.k. kalkslurry som är en blandning av bränd kalk och vatten och bildar kalkutfällningen som fastnar på sandkorn. Därefter går vattnet genom gigantiska bassänger som kallas snabbfilter. De är fyllda med sand och antracit. Dessa bassänger renspolas automatiskt när de är fyllda med järn och manganavlagringar.
  Innan vattnet lämnar reningsverket passerar det stora UV-aggregat där UV-ljuset tar död på eventuella parasiter och bakterier om det trots den oerhörda renligheten skulle innehålla några. För att det alltid ska finnas tillräckligt med gott vatten i kranen och för att få rätt tryck på dricksvattnet förvaras en del av vattnet i Ystads pampiga vattentorn.

  Pumpar på Nedraby Vattenverk. Bild: Bosse Lasson

  FÖR  SVERIGEDEMOKRATERNA YSTAD: Bosse Lasson
 • KYRKOVALSTURNÉN 2017, LUNDS STIFT

  Av paul.svensson den 28 augusti, 2017
  0

  Den 25/8 2017 åkte undertecknad och Jan-Åke Isaksson till Stadshallen i Lund för att lyssna på Julia Kronlid och Aron Emilsson, som är nationellt ansvariga för Sverigedemokraternas kyrkopolitik.

  Kyrkovalet 2017 innebär en historisk storsatsning av Sverigedemokraterna. 2013 mönstrade partiet 130 kandidater. I år cirka 1000 stycken. Den 23 augusti var inledningen till en landsomfattande turné, som inleddes i Linköpings stift och som kommer att avslutas den 15 september i Uppsala. Man kommer att besöka samtliga stift i landet.

  Jan-Åke Isaksson, SD Ystad, är förstanamn inför valet till Kyrkofullmäktige i Stora Köpinge församling, men även förstanamn inför valet till Stiftsfullmäktige och valet till Kyrkomötet för Lunds stift vilket omfattas av Skåne och Blekinge.


  Deltagande Sverigevänner i Stadshallen, Lund. Foto: Leif Olsson Svensson


  Julia Kronlid och Aron Emilsson. Foto: Leif Olsson Svensson


   

  Aron Emilsson och Julia Kronlid belyste bland annat  att vi måste börja samla våra resurser för våra väljare till valurnorna och faktiskt göra skillnad i ett viktigt värderingsval.

  Vidare poängteras att kyrkan nu är inne i en identifieringskris och förlorar medlemmar i en aldrig tidigare skådad omfattning. Man vacklar och vet inte riktigt vilket ben man ska stå på. Numera lämnar människor kyrkan, inte bara på grund av att man inte anser sig religiös, eller inte har råd med kyrkoavgiften, utan också för att man anser att Svenska Kyrkan är otydlig i sin identitet.  Därför behöver kyrkan förvaltas. Det är kanske inte många som förstår det där med de socialkonservativa och nationalistiska grundprinciperna, men nu finns det möjlighet att göra skillnad på riktigt. Dessa principer betonar kyrkans kärnuppdrag; gudstjänst, mission, undervisning och diakoni och man vill dessutom återuppbygga förtroendet för Svenska Kyrkan.

  Kyrkan är en naturlig del av den svenska folksjälen – en plats som funnits för svenskar i såväl goda som svåra tider, i alla tider. Därför är det viktigt att kyrkan får fortsätta att finnas där – så som den alltid gjort.

  Även om Kyrkan för många inte känns lika aktuell idag, som den varit för människor genom historien, så kommer den ändå alltid att finnas där vid livet allra största stunder – såsom vid barnens dop, det första sommarlovet, vid examen eller giftermålet. Kyrkan kommer också alltid att finnas där vid de tyngsta stunderna i vårt liv, för att ge oss tröst och stöd när vi tar ett sista farväl av en nära vän eller älskad familjemedlem.

  Lyckas vi få ett utökat mandat och lyckas vi få inflytande över Svenska Kyrkan, så finns det också en förhoppning och en möjlighet att stanna kvar eller återgå till Svenska Kyrkan om den återfår sin ursprungliga prägling.


  Avslutningsvis framfördes ytterligare funderingar där man får lov att ställa sig frågan: Vad är det för samhälle vi egentligen vill ha i Sverige? Är det ett samhälle som är traditionslöst och som saknar värdegrund – den värdegrund som vi byggt vårt samhälle på i så många år?

  Om man tycker det är viktigt med traditioner som är uppbyggda på en värdegrund som bygger på vårt kulturarv, då är i alla fall vi inom Sverigedemokraterna övertygade om att den Svenska Kyrkan fortfarande behövs. Om vi kommer överens om att den Svenska Kyrkan behövs, då kan man ställa sig frågor som: Vilken typ av Svenska Kyrkan är det egentligen vi vill ha: Är det den (S)-märkta Svenska Kyrkan eller är det den Svenska Kyrka som tillåts att just vara en kyrka.

  På senare år har kyrkan blivit allt mer politiserad, och inte sällan hörs röster om att partipolitik inte hör hemma i Svenska Kyrkan. Kritiken är berättigad och frågan relevant. Förklaringen och bakgrunden till vårt engagemang är samtidigt enkel och rak – efter decennier av socialdemokratiskt maktmonopol inom kyrkan har den i alltför hög grad utvecklats till en politisk vänsterliberal opinionsbildare, där respekten för klassisk kristen tro fått stryka på foten till förmån för socialistiska och liberala politiska ställningstaganden. Vi vill se en kyrka som står upp för sina traditioner och sin kristna identitet. Vi inom Sverigedemokraterna vill låta kyrkan vara kyrka – på riktig – vara en kyrka i tiden och inte en kyrka av tiden!


  Julia Kronlid, Jan-Åke Isaksson, Karin Forsell , Aron Emilsson. Foto: Leif Olsson Svensson


  Foto inifrån Lunds Domkyrka. Foto: Leif Olsson Svensson


  Avslutningsvis så visade Julia Kronlid och Aron Emilsson upp kampanjfilmen inför Sverigedemokraternas kyrkoval, och den går att titta på här nedan:   

  FÖR SVERIGEDEMOKRATERNA YSTAD: Leif Olsson Svensson

 • GRILLKVÄLL I YSTAD

  Av paul.svensson den 23 augusti, 2017
  0

  Sverigedemokraterna Ystad med Jimmie. Foto: Paul Svensson

  Den 23/8   2017 var det grillkväll Ystad. Här fanns både SD Ystad och SD Skurup representerade i en trevlig samvaro med grillad grishals, potatissallad, sallad, painriche och dricka därtill. En ”hemlig” gäst var inbjuden…gissa vem? Jo…Jimmie Åkesson förärade oss med ett besök och det han hade att säga var av stort värde inför det kommande valet. Innan Jimmie talade så värmde Johan Wilfralius (vice ordförande i SD distrikt Syd) upp oss förväntansfulla Sverigevänner. När Jimmie talade så nämnde han bland annat vikten av att vi behöver långt fler aktiva medlemmar inom partiet än vad som finns idag. Speciellt då medlemmar som vill engagera sig politiskt på det lokala/kommunala planet – så kallade fritidspolitiker.

   

  Sverigedemokraterna Skurup och Jimmie. Foto: Paul Svensson

   

  Jimmie nämnde vidare att man inte behöver vara expert och kunnig i allt på denna nivå, huvudsaken att man engagerar sig och driver SD:s politik framåt. Vi inom SD är ett växande parti, som med stor sannolikhet kommer att medverka till en förändring av Sverige efter valet 2018. En förändring som kräver långt fler aktiva medlemmar än de vi har idag. Det räcker inte bara med många röster, om vi är ”underbemannade” i den politiska aktiviteten. Än fler politiskt aktiva Sverigevänner behövs idag (och framöver) för att styra ”skutan” säkert i hamn.

  Han jämförde SD med det ”Danske Folkeparti”, som fick mycket mothugg i början för att sedermera vara med och regera i Danmark då övriga danska partier började anamma deras politik. Sverigedemokraterna är där idag. Det märker man inte minst på den svängning som övriga ledande svenska partier gjort…där dessa nu börjat efterhärma SD:s politik. Kanske i tron att få tillbaka de väljare som hoppat över till oss inom Sverigedemokraterna. Dock är nog den största orsaken att man först nu kanske insett det ohållbara inom exempelvis den – för oss skattebetalare – ekonomiskt betungande integrationspolitiken. Kommer man till ett land (som flykting, som vanlig immigrant etc) så är det en självklarhet att man skall ASSIMILLERA sig till detta lands lagar, traditioner, kultur och seder i övrigt.

  Grillkvällen i övrigt genererade 8 (åtta) stycken nya kandidater att representera Sverigedemokraterna i Ystad, vilket känns väldigt positivt och bra…men som sagt…vi behöver fler. Så kom igen nu alla Sverigevänner i Ystad som verkligen vill åstadkomma en politisk progression – både på det lokala/kommunala planet som på det nationella. Bli politiskt aktiva! Det är inte så svårt och betungande som ni kanske tror . Dessutom är det väldigt intressant och lärorikt!

  Jimmie ger lite information inför det kommande valet. Foto: Paul Svensson

  Jimmie Åkesson och Johan Wilfralius. Foto: Paul Svensson

  Jimmie Åkesson, Paul Svensson och Johan Wilfralius. Foto: okänd

   

  FÖR SVERIGEDEMOKRATERNA YSTAD: Leif Olsson Svensson

   

 • KYRKOVALSMANIFEST 2017

  Av paul.svensson den 4 augusti, 2017
  0