Sverigedemokraterna i Ystad | Sverigedemokraterna i Vellinge | Sida 3

Sverigedemokraterna Ystad

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ystad

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Paul Svensson

Ordförande SD Ystad

Tel: 070-865 31 46

 • SVERIGEDEMOKRATERNA YSTADS BUDGETFÖRSLAG 2019

  Av leifolssonsvensson den 24 augusti, 2018
  0

   

  Vill tacka alla som bidragit till detta budgetförslag såsom partikolleger, tjänstemän och väljarna som gjort det möjligt för oss att presentera kommunens framtid!

  När vi nu lagt vårt budgetförslag ser vi än en gång att det är mycket små marginaler, närmast promillehaltiga för utrymme till andra förändringar. Detta gör att budgeterna som läggs är nästan identiska, givetvis är detta inte bra inom politiken då det borde vara mer utrymme till förändringar som speglar partiernas ideologier ännu mer. Vi hade önskat ha mer marginal i vårt resultat men har svårt att prioritera bort mer och samtidigt göra behövliga satsningar.

  Kommunen står mitt i en befolkningstillväxt som vi inte riktigt har hunnit förbereda oss för och det är inget bra betyg för de som handhaft majoritet i dessa frågor. Vi har köer inte bara bostadskö utan köer till äldreboende, LSS och skolorna är nästan överfulla som vi kommer att göra provisoriska lösningar till. Att ta höjd i tid är viktigt, speciellt när man har som mål om befolkningsökning och när det byggs för fullt bostäder och många nya planer är också på gång till många nya kommuninvånare. Våra nya invånare väljer oss för den kvalité vi har eller haft, då ska vi också stå upp för denna kvalité som utlovats, annars kan ju vårt varumärke skadas och inflyttningen kan vändas till annan riktning.

  Om vi ser på våra prioriteringar utöver planbeloppets ram ser vi att kommunstyrelsen brukar leverera ett överskott, därav endast 3 milj. extra som då också ska innefatta en ny tjänst som är en landsbygdssamordnare, alla vill ju väl med landsbygden, men då gäller det att visa det med och det gör vi genom att tillsätta just en landsbygdssamordnare som ska vara en samlande punkt för alla inom kommunen, men även ska detta vara en röst utåt med för landsbygden.

  Inom BUN vill vi avsätta 7,7 milj. mer, med den ansträngda situation skolorna befinner sig i är detta verkligt behövligt. Vi ser att äntligen börjar arbetet med att nya skolor ska bli av, vi hoppas att Surbrunnskolan eller källan blir en bra satsning, även om vi hade önskemål om att ha denna i en betydligt mer anpassad miljö såsom västra sjöstaden, med förhoppning kommer det ändå en skola där som en liten skänk från ovan. Förprojektering och byggnation av skollokaler på 207 miljoner under nästa mandatperiod, ser vi att detta blir en satsning till en högstadieskola som en följd av satsningar på F-6 skolor, barn växer ju med.

  Gymnasienämnden har vi ökningsanslag på 7 milj. vilket också ska innehålla en förberedelseskola. Här ska eleverna stanna tills de klarar ett digitalt språk-och kunskapstest för den aktuella årskursen, och efter samråd med respektive lärare. Detta gör att man får sina studier på rätt nivå och kan på så sätt utvecklas bättre.

  Myndighetsnämnden är ständigt i behov av personalförstärkningar vilket vi vill råda bot med att satsa 0,5 milj. mer. Det är viktigt att hålla en service tidsmässigt gentemot våra medborgare.

  Nytt för i år är en förstärkning av lönerna med 4 milj. som vi hoppas går generellt till alla pedagoger eller delas med andra grupper som också inte hängt med i löneutvecklingen. Detta ska med förhoppning jämna ut lönerna och stoppa främst lärarflykten som är ett bevis på när vi inte längre har ett statligt huvudmannaskap för skolan.

  Inom SOC kommer äntligen det igång med att få till fler platser på särskilt boende, dock är det för sent med de som står i kö idag när det första boendet blir klart oktober 2020, men ändå är det så snabbt vi kan göra, om man inte hyr in sig i andra kommuner. Hade man antagit våra budgetförslag som lagts innan hade man nu lättare kunnat hantera situationen, men det är ju en demokratiskt valt fullmäktige som väljer och folket får som de vill.

  Låt oss igen slå ett slag för volontärverksamheten. Den behövs verkligen både inom social omsorg och i skolans värld. De äldre får mer närhetstid av någon som vill komma till dem, att stoppa detta är absurt och frågan är om de som vill detta har kompetens för vad det är? På skolorna behövs frivilliga vuxna som stöd för ungdomarna, som ser till att det hårda klimatet som ibland är där försvinner. Inom ekonomins värld kallas det win-win.

  Inom kulturen ser vi att många barn står i kö till kulturskolan och främst är det önskan om att lära sig spela instrument. Att kunna hantera ett instrument är viktigt ur många aspekter. Att tillsätta fler tjänster här och få fler elever in i denna kreativa miljö måste ses som en investering på en driftskostnad.

  Fler satsningar och förändringar som vi vill är att införa ett fritt WiFi från centrum till hamn, är man en turistkommun så måste man vara med och ge den service som eftersträvas, visserligen är vi en medeltida stad men ändå kan man ju bjuda på lite WiFi.

  Litteratursatsningar till skolorna för att stärka barns kunskap att kunna hantera litteratur, vilket idag är undermåligt då satsningar på datorerna har tagit över. Att intaga och hantera litteratur är nyckeln till att vidare kunna intaga kunskap. Vi vill inte stå vid fler presentationer av budgetförslag där detta inte aktivt trätt i kraft med att minska IT användningen för att ge utrymme till det primära i inlärningsvärlden.

  Trygghetslarm ska vara gratis till de som behöver om vi är ett välfärdsland. Vi är ett parti som står för förebyggande och detta är ett exempel på att kunna förebygga en del olyckor för de som tvekar att ha trygghetslarm för att det kostar, i längden skapar detta mindre olyckor vilket kommer att generera i vår kassa med.

  Sälj Ebbas gård i Kåseberga. Här bara tickar det pengar, 1 milj. om året till något vad då? Samtidigt tar man in parkeringsavgifter i Kåseberga av turisterna som man ska vårda som sägs ska bekosta denna s.k. satsning. Förlåt men nu snurrar det.

  Börja nästa år med att anlägga en rondell vid Drottning Margaretas väg/Malmövägen vid ÖB m.fl. Trafiken kommer att bli än intensivare här och det är kaos vid många tidpunkter under dygnet vid denna utfart. Faktiskt väljer en hel del att svänga höger in mot staden istället, då detta är enklare när man endast behöver det ena körfältet fritt.

  Öppna upp Sockerbruksvägen i Köpingebro meddetsamma, ska detta vara så svårt! Nu när det snart är val borde detta vara en snygg gest för att locka väljare, men inte ens detta verkar infinna sig. Vad är det som är så svårt, vägen finns. Är den minerad?

  Sen ser vi att det ska satsas på en hel del projekteringar och utredningar utan att medel tillsätts efter detta. Vi anser att om man gör detta så ser man behov och då måste man också vara bered att satsa, vad är annars meningen att slänga bort miljontals kronor i detta? Vi politiker borde också ha en insikt över vad som behövs, det behöver inte alltid vara konsulter. Det vi vill gå vidare med bland dessa projekteringar är permanenta offentliga toaletter som behövs, det gäller främst i sandskogen och i staden. Här ska man inte behöva hålla sig i minst 5 år innan något händer. Alla beslut behöver inte spegla varandra.

  Vi hoppas nu att vi vinner gehör med detta budgetförslag och som vanligt är vår givmildhet på hög nivå om förslaget faller, då kan ni som vanligt plocka godbitar från denna. Det främsta vi tänker på är att kommunen står i en ständig förändring som vi vill förbättra i den bästa riktningen för att sen ha muskler kvar att kunna förvalta det goda vi byggt upp.

  En röst på vårt förslag ger: Förändring, Förbättring och Förvaltning!

   

  För Sverigedemokraterna Ystad: Leif Olsson Svensson

 • POLITISK DEBATT PÅ NYBROSTRAND DEN 22 AUGUSTI 2018

  Av leifolssonsvensson den 23 augusti, 2018
  0

   

   

  I går, den 22 augusti 2018, hade Ystads politiker en debatt i Nybrostrand (vid Hildas Livs & Grill). Debatten omfattades av kommunalpolitiska åtgärder beträffande landsbygden och byarna i vår kommun. Vår representant och tillika gruppledare för Sverigedemokraterna Ystad, Jan-Åke Isaksson, skötte vår talan med bravur!

  Från denna debatt kommer först lite bilder och allra sist har jag klippt in Jan-Åke Isakssons tal i sin helhet!

   

  Här nedan följer talet som Jan-Åke Isaksson höll inför en andäktig publik:

  Tal till debatten på Nybrostrand 22/8 2018

  Det är trevligt att vara ute i verkligheten och diskutera framtiden. Detta glädjer mig verkligen. Nybrostrand har alltid varit mitt högsta val att bosätta mig på senare i livet efter det att jag har lämnat mitt företag. Här har man ju det egentliga perfekta lugnet med närhet till hav och bad, närhet till staden – men ändå en bit därifrån. Man har även en förskola till barnfamiljerna och man har någorlunda nära till tåg och buss, men även närhet till golf. Här finns även Hildas Livs & Grill, och en natur som innefattas av både skog, en härlig sandstrand, Tingshögs backar samt Hammars backar.

  Nybrostrand har även trevliga boendeformer att erbjuda, som verkligen har utvecklats på senare tid. Det är ett sorts utflyktsmål i sig själv att bara köra runt och se den växande kreativiteten. Dock börjar ytan för Nybostrands fysiska utvidgning, som ni säkert förstår, begränsas för vidare expansion. Vi har naturliga gränser som gör att man på ett enkelt sätt kan se hur stort Nybrostrand kan bli – vilket faktiskt bör vara ett plus för dem som önskar bo i inte alltför stora bostadsområden där det till slut kan blir så att man inte känner flertalet som bor och lever där. Jag hoppas verkligen också att ni har en god grannsämja hos er, för detta är ju en viktig del beträffande livskvaliteten. Men även en säkerhets- och trygghetsaspekt skall finnas, där grannar hjälps åt att förhindra presumtiva brott, utgör ju en del av denna livskvalitet.

  Givetvis så önskar vi politiker höra era önskemål beträffande Nybrostrands framtid – vilket ju är huvudsyftet med denna träff. Det jag och mitt parti kan tänka oss är att fler serviceinrättningar byggs, att man kan skapa samlingsplatser för människor att vara och verka i och att man ser över kollektivtrafiken. Ni som bor i Nybrostrand skall givetvis själva vara med i denna utformning av det område som finns kvar att bygga på. Här kan ni själva påverka om det exempelvis skall byggas boulebanor och nya grönområden. Givetvis så skall hållplatser för kollektivtrafiken göras mer säkra så att våra barn tryggt kan transporteras till skolor eller annan aktivitet.

  Från Ystads Kommuns sida bjuds det på byavandringar, fokus på byarna – och här kan och bör ni vara delaktiga i diskussionen. Dock önskar vi inom Sverigedemokraterna mer handlingskraft så att exempelvis utsmyckningen av Nybostrand ska bli likställd den som finns i Ystad tätort – men har ni fått detta? Vad jag och mitt parti har förstått så har ni inte ens fått en liten gran till jul, och detta är inte rätt! Ystads Kommun skall innefattas av hela kommunen, och detta vill vi Sverigedemokrater göra verklighet av. Visst kan det komma ut politiker till er – som idag – och ni får föra en dialog med dessa, men var händer sedan? Vi inom Sverigedemokraterna vill se att landsbygden och byarna i denna lyfts upp ordentligt på agendan av en speciell samordnare som skall finnas i kommunen. Denna samordnare skall ni bolla idéer med vilket åstadkommer att han/hon kommer att bli en oundviklig kanal för oss politiker. Genom detta så får alla en bättre överblick på hur vi skall besluta beträffande vidare landsbygds- och byutveckling, och dessutom blir det även svårare för oss politiker att krångla oss ur diverse beslut som ni i Nybrostrand kommit fram till genom er dialog med denna samordnare.

  Landsbygden är för oss Sverigedemokrater viktig och genuin. Därför krävs handling och inte så mycket prat!

   

   

  För Sverigedemokraterna Ystad: Leif Olsson Svensson

   

 • PENSIONÄRERNA FRÅGADE UT POLITIKERNA I YSTADS KOMMUN

  Av leifolssonsvensson den 14 augusti, 2018
  0

  Sverigedemokraterna Ystads gruppledare Jan-Åke Isaksson var på debatt med pensionärsorganisationerna idag (13/8 -2018) i fullmäktigesalen. Han drog ner applåder efter sitt anförande. Detta kan förhoppningsvis vara ett tecken på att det även kommer att gå bra för Sverigedemokraterna i Ystads Kommun. Bra jobbat Jan-Åke!

   

  FÖR SVERIGEDEMOKRATERNA YSTAD: Leif Olsson Svensson

   

 • JIMMIE ÅKESSONS SOMMARTAL I SÖLVESBORG 2018

  Av leifolssonsvensson den 12 augusti, 2018
  0

  Cirka 4000 personer såg och hörde när Jimmie Åkesson höll sitt sommartal i Sölvesborg den 11 augusti 2018. Att detta års val kommer att bli ett kanonval för oss Sverigedemokrater står utom all tvivel. Jimmie pratade mycket om den enormt varma sommaren som varit, och ifrågasatte starkt här Miljöpartiets försök att göra politik av det rådande väderförhållandet.

  Vidare så föreslog Jimmie några konkreta åtgärder för att dels förbättra brandberedskapen och dels hjälpåtgärder för de många drabbade bönder. Bland annat ville han sänka dieselskatten retroaktivt för dessa.

  Chefen för MSB, Dan Eliasson beskrevs som en ”vandrande katastrof”, som inte borde ha någon position i någon myndighet överhuvudtaget. Vidare så klargjorde Jimmie att övriga partier numera kan drömma om att endast ha Sverigedemokraterna som röststöd – och personligen tycker jag att dessa andra partier själva har bäddat för att detta parlamentariska läge har uppstått! ”Vi är inte längre något litet parti som man kan kasta omkring hursomhelst. Vi är inte längre utmanare”, sa Jimmie Åkesson beträffande detta.

  Detta styrkebesked från Sverigedemokraterna får knappast Ulf Kristersson att hoppa jämfota av glädje. Rent teoretiskt kan man ju tänka att Kristerssons plan är att bilda regering utan inblandning av Sverigedemokraterna, med den förhoppningen att Sverigedemokraterna sedan inte fäller en alliansregering eller en ren M-regering. Men det räcker inte med detta. Kristersson kan inte ens vara säker på att Sverigedemokraterna inte kommer att stödja en Socialdemokratisk regering, vilket i så fall ger som resultat att den ”heta” SD-frågan då kommer att hamna på Löfvens bord – och vad händer då?

  Oavsett vilket scenarie som det politiska spelet än månde ta, så är en sak tämligen säker och det är att vi Sverigedemokrater har mycket god möjlighet att efter valet den nionde september erhålla en politisk position som Sveriges största parti!

   

   

   

   

  För Sverigedemokraterna Ystad: Leif Olsson Svensson

 • SOMMARFESTIVALEN I SÖLVESBORG 2018

  Av leifolssonsvensson den 10 augusti, 2018
  0

  GLÖM INTE SOMMARFESTIVALEN I SÖLVESBORG FREDAGEN DEN 10/8 TILL LÖRDAGEN DEN 11/8. JIMMIE ÅKESSON HÅLLER SITT SOMMARTAL LÖRDAGEN DEN 11/8 KLOCKAN 15:00.

  BUSS FRÅN SIMRISHAMN AVGÅR LÖRDAGEN DEN 11/ 8 FRÅN KORSAVADSKOLANS PARKERING KLOCKAN 12:30 (FRITT FÖR ALLA MEDLEMMAR)
  VI ÅKER TILLBAKA TILL SIMRISHAMN KLOCKAN 21:00

  ANMÄLNINGAR KAN SMS:AS TILL Jenny Assarsson, på telefonnummer: 0722-141132 (det finns vid skrivande stund cirka 30 platser kvar och det är ”först till kvarn” som gäller)

  Väl mött i Sölvesborg Sverigevänner!

  Leif Olsson Svensson, Sverigedemokraterna Ystad