Reservationer/Protokollsanteckningar | Sverigedemokraterna i Ystad

Reservationer/Protokollsanteckningar

 • RESERVATION KVINNORÄTTSUTBILDNING

  Reservation ärende § 14 Ystads kommunfullmäktige 2016-05-19 Svar på motion om jämlikhet och kvinnorättsutbildning Då vårt bifall till motion...

  0
 • Protokollsanteckning 2016-04-16 KF mötet

  Protokollsanteckning ärende § 19 Ystads Kommunfullmäktige   Kompletteringsbudget 2016 för Ystads kommun Egentligen anser vi att 5 miljoner under...

  0
 • RESERVATION

  Reservation ärende § 10 Ystads Kommunfullmäktige 2016-03-17 Policy för hållbar mat Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet att religiösa skäl...

  0