19/4 2012 Ystads fullmäktige. | Sverigedemokraterna i Ystad

19/4 2012 Ystads fullmäktige.

Torsdagen den 19/4 2012 var det dags för årets tredje möte i Ystads fullmäktige.
Första punkten på dagordningen var en motion från den politiske vilden Lars Rosenberg, där han ville få fram kostnaden för de så kallade flyktingbarnen och flyktingmottagningen i Ystad. Men han ville också få reda på kostnaden för ”all övrig invandring till kommunen” , vilket kommunen aldrig kan räkna ut. Ingen vet, inte ens han själv, vad han menar med all övrig invandring. Jag ställde frågan om han till exempel menar folk från Tomelilla, men utan svar. SD lämnade in en motion med likalydande skrivelse, förutom då all övrig invandring. Denna motion kommer vi att försvara med näbbar och klor, men Lars motion fick avslag, dock deltog inte SD i omröstningen om denna ofullständiga motion.
Nästa viktiga punkt var en motion från MP och C ang klimatsmart mat, där det bland annat stod att kommunen skulle minska på gris och kycklingkött, men inte på nöt och lammkött. Varför undrade vi, men fick inget svar i vanlig ordning. Vi kan faktiskt räkna ut med lilltån att det handlar om att det skall vara fritt fram att öka det s.k religiöst slaktade köttet, såsom halal och koscherslaktat kött, alltså muslimernas och judarnas sätt att slakta.
Slaktmetoden går till som följer:
Djuret skall inte bedövas
strupen skärs av djuret, så detta får förblöda, vilket kan ta upp till 10 min.
Det skall vara välsignat av en religiös ledare(Iman)
Imanen skall se djuret i ögonen samtidigt som han uttalar sin religiösa ramsa

Detta är ett totalt onödigt djurplågeri, som strider mot svensk djurlagsstiftning. Om de övriga partierna får som de vill så har vi snart ett halalslaktat djur på middagsbordet. AVSLAG FRÅN OSS.

SD lämnade in en motion om ”rätt till religiösfri och smärtfri död”, vilken kommer förhoppningsvis att bifallas, eftersom Sigtuna kommun har överklagat en upphandling från Servera, att inget halal eller Kosherslaktat kött skall förekomma inom kommunens skolor, och de har fått rätt. Alltså räknas detta som ett prejudikat, och detta skall följas inom liknande domar. Vi har stor chans att vinna en sådan strid, och vi skall kämpa för det vi tror på.

Den sista viktiga punkten på dagordningen denna dag var en begäran om tilläggsanslag med 1,7 miljoner kr för en byggnad av Källesjörondellen. Det absolut tråkigaste med detta är att i beslutet från Kommunstyrelsen står det följande:
Igångsättningstillstånd beviljas under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag för projektet.
Alltså med andra ord innebär detta, att kommunen har satt igång bygget INNAN tilläggsanslaget är beviljat. Bygget har sedan länge varit i gång. Detta tycker vi är skrämmande, skärpning inom kommunen. Vi påtalade också mycket riktigt detta.

Kvällens klo var utan tvekan Bert Andersson(S) som trodde att med motionen ”rätt till religiösfri och smärtfri död” gällde människor och därmed inte ville ta upp motionen till behandling. Jag bara undrar: Vilka tror du SD är??? Detta säger en del om vilka socialdemokraterna har som företrädare i kommunen. SKRÄMMANDE. Förstår att (S) är otroligt avundsjuka på oss Sverigedemokrater, eftersom vi driver den politik som (s) körde för 40 år sedan, men det har ju blivit ett parti som förespråkar hela världens människor framför sitt eget.
Mvh Paul Svensson

0 Kommentarer

Kommentera