Sverigedemokraterna i Ystad | Sverigedemokraterna i Vellinge

Sverigedemokraterna Ystad

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ystad

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

01 Sverigedemokraternas logga

Paul Svensson

Ordförande SD Ystad

Tel: 070-865 31 46

 • GYMNASIENÄMNDEN DEN 23/2 2018 – Protokollsanteckning beträffande ”Hot och våld” inom skolan

  Av paul.svensson den 23 februari, 2018
  0

   

   

   

   

   

  PROTOKOLLSANTECKNING

  Beträffande punkt 10.1 om ”Hot och våld” vid Gymnasienämndens möte 2018-02-23

   

  Det är nog så bra att man tar upp problematiken kring det eskalerande våldet inom skolan, men inom ramen för vad som kan göras för att stävja denna problematik anser vi inom Sverigedemokraterna att rigorösare åtgärder måste vidtagas. Enligt vår begreppsvärld räcker det inte med att stänga av elev/elever under en kortare period, eller att utöka personalen inom ifrågavarande område – skolbespisningen härvidlag.

  Namnbrickor har kommit på tal – och detta är i och för sig bra eftersom man då kanske minimerar risken att icke auktoriserade personer tar sig in på skolan – men i vilken grad gagnar dessa namnbrickor i realiteten, om personer likafullt kan smuggla med sig presumtiva vapen in inom skolans områden? Denna åtgärd stoppar definitivt inte den antagonism som med stor tydlighet tyvärr råder mellan vissa elevgrupperingar, och det värst tänkbara sceneriet vore ju att denna antagonism utlöper med dödlig utgång.

  Att skapa ordning och reda i skolan är inte i första hand en ekonomisk fråga. Det handlar om prioriteringar och politisk vilja. Skolans värld är ofrånkomligen en spegling av samhället i övrigt. Till exempel kan man tydligt se hur den mångkulturella otryggheten i många kommuner också nått innanför skolans område. Våld, mobbing, sexuella trakasserier och andra etniska samt religiösa motsättningar har fått en oacceptabelt stor utbredning. Med detta sagt skall man dock inte sätta något likhetstecken eller göra en generalisering på hur förhållandena är här i Ystads skolor, men det kan framgent mycket väl bli på detta vis även här – om inte någon sätter ner foten i tid och gör en tydlig markering på vad som är acceptabelt eller inte.

  Skolan är en arbetsplats och eleverna har rätt att kräva en väl fungerande arbetsmiljö. Som led i detta arbete menar Sverigedemokraterna att elever som inte fungerar i skolsituationen eller i interaktion med andra elever ska kunna omplaceras om så kräves – även mot den enskilda elevens och förälderns/föräldrarnas vilja. Sverigedemokraterna vill införa en form av jourskolor där elever med manifesta sociala problem hänvisas för kortare eller längre perioder.

  Vissa kanske ser detta som ett absurt förfarande, men en avstängning av elev/elever räcker inte i förekommande fall eftersom problematiken troligtvis kommer tillbaka när eleven/eleverna kommit tillbaka till skolan. Istället bör man på ett rimligt sätt påverka och korrigera dessa elevers beteende genom att ge dem rätt stöd, samtidigt som övriga elever ges möjlighet till en trygg och lugn tillvaro med ro för sina studier i skolan. För inte vill väl vi i Ystads skolor gå så långt att man är tvungen att införa metalldetektorer här för att åtminstone undanröja eller minimera risken för vapeninnehav och inte vill vi väl se att en presumtiv antagonism utlöper med dödlig utgång innan vi rent praktiskt kommer att ta i tu med denna problematik?

   

  För Sverigedemokraterna Ystad

  Leif Olsson Svensson (SD)

 • SVERIGEDEMOKRATERNAS BUDGET 2018

  Av paul.svensson den 11 december, 2017
  0

   

 • SD är det fria ordets beskyddare

  Av paul.svensson den 7 november, 2017
  0

   

   

   

   

  Oavsett var man står i det politiska landskapet så finns det anledning att applådera Sverigedemokraternas framgångar.

   

  Man kan numera framföra kritik mot den förda invandringspolitiken utan att behöva bli misstänkliggjord. Vilket har haft positiv inverkan på debattklimatet i övrigt också. Tryckarterrorn är bruten. Så skänk dem en tacksamhetens tanke, de där tokiga Sverigedemokraterna.

  Vi ska väl inte överdriva genom att påstå att yttrandefriheten var hotad, men nog svajade det till ett tag. Sverigedemokraternas intåg på den politiska arenan är det bästa och mest uppfriskande som hänt demokratin här i Sverige på mycket länge. Man får gå 100 år tillbaka i tiden. Den gången var det andra rörelser som banade väg för ett jämlikare, rättvisare och mer demokratiskt samhälle. Idag är det Sverigedemokraterna som levererar. Lika bespottade av maktetablissemanget, men också lika viktiga för demokratin och det fria ordet.

  Kanske inte så  tokiga ändå, de där Sverigedemokraterna. Det fria ordets beskyddare. Även uppluckringen av den gamla tröttkörda blockpolitiken är att glädjas över. Det vitaliserar. Sverigedemokraterna behövs, och i takt med att det blir allt mindre kontroversiellt att engagera sig politiskt för SD – så kommer också allt fler sansade och seriösa personer att finna väg.

  (Insändare i Ystads Allehanda den 6 november 2017)

   

  FÖR SVERIGEDEMOKRATERNA YSTAD

  CARL BENGTSSON (SD)

   

 • PARTILEDARDUELL: JIMMIE ÅKESSON vs ANNIE LÖÖF

  Av paul.svensson den 7 november, 2017
  0

  I partiledardebatten på TV4 den 6/11 2017 mellan Jimmie Åkesson och Annie Lööf vann Jimmie Åkesson enligt en undersökning som Expressen i samarbete med Demoskop gjort.

  Av de 619 personer som blev tillfrågade om vilken de tyckte gjort bäst ifrån sig av samtliga politiker som medverkade i denna partiledarduell, så tyckte hela 31 procent att Jimmie Åkesson skött sig riktigt bra! Jimmie Åkesson fick 3,34 i medelbetyg av max 5. Jan Björklund fick 3,17. Annie Lööf 2,85 och Jonas Sjöstedt 2,63.

  Peter Santesson, som är opinionschef hos Demoskop säger i en kommentar:  -”Det blev personligt betygsrekord på Åkesson i kvällens debatt. Han nådde inte upp i riktigt samma succésiffra som Kristersson förra veckan, men kvällens 3,34 är ändå ett högt snittbetyg för att vara en partiledare som har brukat vara så pass polariserande!

  -”Att nå kvinnorna är normalt en av de svaga punkterna för SD. Därför är det intressant att se att Åkesson blev kvällens vinnare bland båda könen. Han framstod nu inte alls som lika kontroversiell och splittrande bland tittarna som han gjort tidigare år. Tilltalet ser ut att ha blivit bredare. Det är en gammal SD-ambition som åtminstone i den här debatten ser ut att ha fungerat.” fortsätter Peter Santesson.

   

   

  Videoklippet nedan visar godbitar ur denna partiledarduell. Håll till godo Sverigevänner!

                                                              (text och film är hämtade från Expressen den 6 november 2017)

   

   

   

   

  FÖR SVERIGEDEMOKRATERNA YSTAD:

  LEIF OLSSON SVENSSON

   

   

 • ÄLDREBOENDE FÅR GRATIS WIFI

  Av paul.svensson den 28 oktober, 2017
  0

  För en majoritet av Sveriges invånare är internet en självklarhet, men för äldreboende i Ystad har detta inte varit lika självklart.

  Inom den kommunala verksamheten är tillgången till internet standard och likadant är det för personalen på Ystads äldreboende. Dock är det inte lika självklart för de boende här att vara uppkopplade mot internet.

  Under förra kommunfullmäktigesammanträde ( 2017-10-19 ) tog vår företrädare och gruppledare inom Sverigedemokraterna i Ystad, Jan-Åke Isaksson, genom en motion upp att det även borde vara en självklarhet med fritt WIFI på Ystads kommuns äldreboende.

  ”- Det var när vi tog del av ett medborgarförslag som vi fick insikt i hur dåligt det var ställt” säger Jan-Åke Isaksson. ”Att kunna ta del av nyheter, vara i kontakt med nära och kära och göra vad helst som vem som helst gör online, det är argumenten för varför internet ska vara fritt även på äldreboenden” kommenterar Jan-Åke Isaksson.

  Lokaltidningen, Ystad kontaktar kommunstyrelsens ordförande Kent Mårtensson (S) framhäver han att det i aktuell fråga finns en tvärpolitisk samsyn där även Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet vill få till stånd en WIFI-finansiering.

  ”- I budgeten som föreslås i november inför 2018, finns en satsning på omkring 3 miljoner på gratis WIFI” säger Kent Mårtensson.

  (sammanställt från Lokaltidningen, Ystad lördagen den 28 oktober 2017)

  FÖR SVERIGEDEMOKRATERNA YSTAD:

  Leif Olsson Svensson (SD)